Człowiek i przyroda – 25 lat edukacji ekologicznej w Drei Eichen

Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Märkische Schweiz e.V. w roku realizacji projektu (od marca 2017 do marca 2018) obchodzi jubileusz 25-lecia podpisania z miastem Buckow umowy użytkowania Centrum Ekologicznego Drei Eichen. Od tego czasu w Centrum Drei Eichen realizowane są imprezy edukacyjne dla najróżniejszych grup docelowych. Od dobrych 10 lat Stowarzyszenie stale rozszerza współpracę z polskimi partnerami. Z okazji jubileuszu, przede wszystkim w Centrum Drei Eichen i w Parku Przyrody Märkische Schweiz, ale również w kraju sąsiadów, w ciągu roku zostaną przeprowadzone następujące niemiecko-polskie działania:

  • Uroczystości jubileuszowe dn. 22.04.2017 z wystawą posterów „25 lat edukacji ekologicznej w Drei Eichen“ i broszurą
  • Wędrówki z przewodnikiem i wykłady w Szwajcarii Marchijskiej o tematyce ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju na terenie Parku Przyrody
  • Udział w wycieczce po Parku Narodowym „Ujście Warty“
  • Cykl szkoleń „Wiedza o roślinach“ podczas 7 weekendów szkoleniowych w Niemczech i w Polsce (24.03.2017-18.02.2018) dla multiplikatorów w zakresie kształcenia i wiedzy o środowisku, ochrony przyrody i turystyki przyrodniczej.
    Kurs przybliża wiedzę o bezpiecznym oznaczaniu i zastosowaniu roślin, o konieczności ochrony i wpływie człowieka, jak i znaczeniu różnorodności biologicznej dla człowieka. Uczestnicy poznają metody, aby przekazywać dalej te fachowe treści własnym grupom docelowym. Przyczynią się w ten sposób do wspierania i wzmacniania wiedzy o roślinach i umiejętności obchodzenia się z roślinami, z przyrodą w grupach docelowych dzieci, młodzieży, rodzin.

 

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
Klein-Projekte-Fonds der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen.
Pokonywać bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony.