Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Märkische Schweiz e.V.


Nasze zadania:

  • dla odwiedzających prowadzimy Ośrodek Kształcenia o Przyrodzie i Środowisku „Drei Eichen”, który położony jest w  lasie między Buckow a Münchehofe i z własnych bądź zdobytych środków zatrudniamy ludzi z tego regionu
  • wspieramy Szkółkę Leśną „Alte Mühle”
  • wspieramy Centrum Informacji Parku Przyrody „Schweizer Haus” w Buckow z ofertą nauki o środowisku „Grünes Klassenzimmer” oraz ośrodek wsparcia
  • wspieramy członków regionalnych inicjatyw w ich aktywnościach, np. sieć Zdrowy Styl Życia (HeilSame LebensWeisen)  czy polsko-niemiecki projekt „Młodzież  kształtuje turystykę naturalną  i środowisko”
  • inicjujemy i towarzyszymy polsko-niemieckim spotkaniom i projektom  pedagogiki w dzikich miejscach w  lesie i.in.
  • próbujemy pomóc też w Parku Przyrody np. odnowić domek górski oraz pomagamy organizować Wald Holz, pomocną w wyborze tras rowerowych, albo w zastosowaniu  GPS-ów  w wędrówkach turystycznych
  • próbujemy obok naszego wkładu i kształcenia nie zapomnieć również o kulturze i przyjemności i oferujemy raz do roku w czerwcu koncert z bufetem regionalnym oraz w listopadzie Wieczór Kultury i Kuchni.


Wszelkie datki przyśpieszają naszą pracę. Docelowo możemy wykorzystać je do realizacji projektów, które są dla Państwa ważne!